Dragon Hunter (降龙大师, 2017) fantasy english subtitle, chinese movie

duration Luca Stay
duration 01 Hour : 25 Min : 39 Sec
tag
Description - Dragon Hunter (降龙大师, 2017) fantasy english subtitle, chinese movie

Director: 项河生 Xiang He Sheng,
Star: 项秋良 Xiang Qiuliang何文辉 He Wenhui, 何蓝逗 He Lan Dou, 周子龙 Zhou Zilong
Year: 2017
Country: China
Genre: Adventure